Selamat Datang di Portal Informasi Akademik STAI PATI >> Alamat : Jl. Kampus Raya No. 5 Margorejo Pati . // Selamat dan Sukses Atas diraihnya Akreditasi "B" BAN-PT Jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam STAI PATI. // Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadahan 1440 H. / 2019 M. dan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawwal 1440 H. / 2019 M : Mohon Maaf Lahir Bathin

Kurikulum Tarbiyah

KURIKULUM PRODI TARBIYAH PAI

 

Smt

Kode MK

Nama Matakuliah*

Bobot sks

sks MK dalam Kurikulum

Bobot Tugas***

Kelengkapan****

Unit/Jur/Fak Penyelenggara

Inti**

Insti-tusional

Deskripsi

Silabus

SAP

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

MPK 001

Pancasila

2

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MPK 003

Bahasa Inggris  I

3

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MPK 005

Bahasa Arab   I

3

 

2

 

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MPK 007

Bahasa Indonesia

2

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MPK 009

Akhlak Tasawuf

2

 

2

Ö

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MPK 008

IAD ISD IBD

3

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MKK 022

Psikologi Umum

2

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKK 006

Sejarah & Peradaban Islam

3

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MKK 021

Metodologi Studi Islam

2

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

2

MPK 002

Pendidikan Kewarganegaraan

2

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MPK 004

Bahasa Inggris  II

3

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MPK 006

Bahasa Arab   II

3

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MKK 001

Ulumul Quran

2

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MKK 011

Ilmu Pendidikan

3

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKK 018

Dasar-Dasar Pendidikan

2

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKK 004

Filsafat Umum

3

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MKK 015

Statistik Deskriptif

3

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKK 003

Tauhid Ilmu Kalam

2

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

3

MKK 007

Fiqh

2

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MKK 010

Tafsir

2

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MKK 012

Psikologi Pendidikan

2

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKK 017

Ilmu Pendidikan Islam

3

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKK 019

Filsafat Pendidikan

3

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKK 027

Sejarah Pendidikan Umum

2

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MKK 002

Ulumul Hadis

2

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MKB 008

Supervisi Pendidikan

3

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKK 016

Statistik Inferensial

3

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

4

MKK 009

Hadits

2

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MKK 014

Materi Pendidikan Agama Islam

3

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKK 024

Filsafat Pendidikan Islam

2

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKK 026

Psikologi Perkembangan

2

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKK 028

Sejarah Pendidikan Islam Indonesia

2

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKB 007

Administrasi Pendidikan

2

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKB 003

Strategi Belajar Mengajar

3

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKK 005

Metode Penelitian

3

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MKB 009

Media Pembelajaran

3

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

5

MKK 008

Ushul Fiqh

2

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MKB 014

Perencanaan Sistem  PAI

3

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKK 020

Metode Pendidikan Agama Islam

3

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKK 023

Psikologi Agama

2

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKB 002

Pengembangan Kurikulum PAI

3

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKB 005

Pengembangan Kurikulum

3

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKB 011

Metode Penelitian Pendidikan

3

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKB 013

Pengembangan Materi Metode Penilaian

2

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKB 013

Manajemen Pendidikan

2

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

6

MKK 013

Masail Fiqh

2

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKB 001

Pengembangan Sistem Evaluasi PAI

3

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKK 025

Kapita Selekta Pendidikan

2

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKB 004

Bimbingan Penyuluhan

2

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MKB 010

Bimbingan Skripsi

2

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MPB 001

Qiroatul Qutub

4

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MPB 002

Praktikum Micro-Teaching

3

 

 

 

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MBB 003

Pengamalan Ibadah

4

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

7

MPB 003

PPL (Praktik Pengalaman Lapangan)

4

 

 

Ö

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

MBB 001

KKN

4

4

 

 

Ö

Ö

Ö

Sekolah Tinggi

MBB 002

Skripsi

6

6

 

 

Ö

Ö

Ö

Jurusan/Prodi

Total sks

148

 

 

 

 

*       Tuliskan matakuliah pilihan sebagai matakuliah pilihan I, matakuliah pilihan II, dst. (nama-nama matakuliah pilihan yang dilaksanakan dicantumkan dalam tabel 5.1.3.)

**     Menurut rujukan peer group / SK Mendiknas 045/2002 (ps. 3 ayat 2e)

***   Beri tanda √ pada matakuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) ≥ 20%.

**** Beri tanda √ pada matakuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, silabus, dan atau SAP. Sediakan dokumen saat visitasi.